ASSISTÈNCIA EN VIATGE PLUS

Seguro asistencia viaje plus

La millor assegurança per viatges llargs

L'assistència en viatge plus d'ASSAP et dóna unes àmplies cobertures mèdiques i amb dret a hospitalització per malaltia o accident, en cas de viatges de llarga estada i fora del continent europeu.
Contempla unes cobertures mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització per malaltia o accident superiors a l'assegurança bàsica.
Recomanable per a viatges de llarga estada i en països no Europeus.

Tornada anticipada
Mort i invalidesa
Repatriació o transport sanitari

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Mort i invalidessa per accident
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i hospitalitzacó enfermetat o accident
Despeses odontològiques d'emergència
Repatriació o transport sanitari per enfermetat o accident
Transport dels restes mortals
Desplaçament i estada d'un familiar per hospitalització
Prolongació d'estada en hotel per prescripció médica
Tornada anticipada
Transmissió de missatges urgents
Pèrdua o danys d'equipatge i efectes personals
Retard en la entrega d'equipatge d'anada
Pèrdua o robatori pasaport
Responsabilitat civil
Despeses d'asistencia jurídica a l'estranger

Glossari

Mort i invalidesa per accident  Indemnització en cas de mort i/o invalidesa.
Responsabilitat civil Danys causats a un tercer per culpa nostra.
Despeses d'assistència jurídica a l'estranger  Cobertura de les despeses de defensa penal en un país estranger.