ASSEGURANÇA MOTO A TERCERS

Seguro moto a terceros

La millor assegurança per a la teva moto

L'assegurança de moto a tercers d'ASSAP cobreix els mínims que exigeix la llei en responsabilitat civil. S'inclouen tota classe de motos: motos, motos clàssiques, motos de trial, quads i motos de neu.

Responsabilitat civil
Assistència en viatge
Assegurança ocupants
Lliure elecció de taller

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Es l'assegurança básica, i la mínima obligatoria per llei, a nivell de responsabilitat civil.

Responsabilitat civil
Lliure elecció del taller
Accidents del conductor
Defensa jurídica i reclamació
Assegurança ocupants

Cobertures addicionals

Assistència en viatge
Animals cinegètics

Glossari

Responsabilitat civil  Danys causats a un tercer per culpa nostra.
Animals cinegètics Danys propis derivats d'una col·lisió per atropellament d'animals de caça o domèstics.
Accidents del conductor Danys causats al conductor, com la mort, invalidesa i assistència medico-farmacèutica.
Defensa jurídica i reclamació Serveis de defensa penal, reclamació de danys, elecció d'advocat, tramitació de multes.
Assegurança ocupants Els ocupants del vehicle, estaran coberts en cas de mort, invalidesa i despeses mèdiques.
Danys propis Danys com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània.
Pèrdua total Valorem el teu cotxe com si fos nou en cas de sinistre total sense cap tercer implicat.
Espoliació Sostracció o apoderament il·legítim contra la teva voluntat, dels bens que cobreix la pòlissa.
Caiguda de llamp Descàrrega elèctrica produïda per una pertorbació en el camp elèctric de l'atmosfera.