Dubtes? Preguntes?

Responem les qüestions més freqüents que et poden sorgir si penses en contractar alguna de les nostres assegurances. Amb tot, si la teva pregunta no està entre les més usuals, contacta’ns i et resoldrem els teus dubtes de forma personalitzada.

Per a què serveix contractar una assegurança de defensa jurídica?

L’assegurança de defensa jurídica, en general, està pensada per fer front a les despeses que se li puguin causar a l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment judicial o administratiu (sigui de defensa o de reclamació), i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica, judicial i extrajudicial.  

Per quin motiu, en determinats casos, és necessari sotmetre’s a una revisió mèdica en cas de voler contractar una assegurança de vida?

Per contractar determinades modalitats d’assegurances de vida, les companyies asseguradores necessiten conèixer l’estat de salut dels seus assegurats, així com altres qüestions, per avaluar el risc a què s’enfronten, i conseqüentment, ajustar la prima adequadament.

És obligatori contractar una pòlissa de Vida en cas de contractar un préstec hipotecari?

En l’actualitat les entitats financeres solen exigir la contractació d’aquesta pòlissa quan es formalitza un préstec hipotecari. Així i tot, la seva contractació no és obligatòria. 

L’assegurança de llar cobreix els danys que pugui causar la meva mascota?

L’assegurança de llar cobreix els danys a tercers que pugui ocasionar una mascota (responsabilitat civil), però no els danys propis.

És obligatori contractar una pòlissa de llar en cas de viure en règim de lloguer?

A Andorra és obligatori que l’arrendatari disposi d’una assegurança de llar que cobreixi, com a mínim, els danys que es puguin ocasionar sobre el continent (propietat de l’arrendador) i a tercers (responsabilitat civil).

Qui rep la indemnització si es produeix un sinistre en un habitatge de lloguer?

Dependrà de si el sinistre afecta el continent o al contingut. Si els danys fossin produïts al continent, és a dir, a l’estructura de l’immoble, la companyia d’assegurances indemnitzarà al propietari de l’habitatge. Però si el sinistre afecta el contingut, la companyia asseguradora reconeixerà com a beneficiari el propietari dels béns assegurats (ja sigui el propietari de l’habitatge o l’inquilí).

Puc contractar una pòlissa de llar si la comunitat de veïns ja té contractada una pòlissa?

Sí, ja que l’assegurança de comunitats només cobreix els desperfectes ocasionats en les zones comunes. En canvi, a través d’una pòlissa de llar es protegeixen les situacions de risc que es puguin ocasionar en l’interior d’un habitatge privat (cobrint tant els elements de contingut com els possibles danys causats a un tercer).

Què és la franquícia?

És un tipus de condició que es dóna en algunes assegurances (exemple: autos a tot risc), i consisteix a pactar un import inicial, al qual en cas de sinistre, l'assegurat haurà de fer front. A partir de l’import de franquícia pactat, la companyia se’n farà càrrec.

Què són la carta groga i la carta verda?

La carta groga és el document que certifica la propietat del vehicle.

La carta verda és el document que certifica que el vehicle està assegurat. Aquesta és obligatòria dur-la únicament quan es viatja amb vehicle propi a certs països.

Quina és la documentació obligatòria que cal dur sempre a l’interior del vehicle?

La documentació obligatòria del vehicle que cal dur sempre a mà és el rebut de l’assegurança en vigor, i la carta groga del vehicle.

Pàgines