Dubtes? Preguntes?

Responem les qüestions més freqüents que et poden sorgir si penses en contractar alguna de les nostres assegurances. Amb tot, si la teva pregunta no està entre les més usuals, contacta’ns i et resoldrem els teus dubtes de forma personalitzada.

Com s’emplena la Declaració Amistosa d’Accident?

La Declaració Amistosa d’Accident és un document que té com a objectiu fonamental agilitzar les tramitacions dels danys materials originats per l’ús de vehicles de motor.

Et recomanem seguir les següents indicacions:

  • Escriu amb claredat: omple les dades amb lletres majúscules i evita confondre les dades del vehicle A (columna de fons blau) amb els del B (columna de fons groc).
  • Omple el màxim de dades possible.
  • Fixa’t bé en la columna central, que és la que determina les circumstàncies del sinistre.
  • Si hi ha testimonis de l’accident, anota el seu telèfon i adreça.
  • Si hi ha lesionats o més vehicles implicats, omple l’apartat corresponent.
  • Dibuixa un croquis de l’escenari de l’accident.
  • Firma el document, comprova que l’altre conductor també ho fa i queda’t amb una còpia d’aquest.

Què pot passar si circulo sense assegurança d’automòbil?

A Andorra està prohibit circular sense l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria. La  sanció pot arribar a ser important i el vehicle pot quedar immobilitzat. 

Pàgines