EMBARCACIONS I VAIXELLS

Seguro para navegantes

La millor assegurança per a navegants

L'assegurança d'embarcacions i vaixells d'ASSAP garanteix les millors cobertures als amants dels esports nàutics, de motor o vela.
Producte exclusiu amb garanties úniques, les quals permeten assegurar vaixells propis o per lloguer.
Navega tranquil i tingues tots els possibles riscs coberts.

Responsabilitat Civil
Despeses de remolcatge
Despeses de retirada de restes

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Responsabiliat civil
Defensa i reclamació
Despeses de remolcatge

Cobertures addicionals

Danys Propis
Robatori
Pèrdua total
Despeses de retirada de restes

Glossari

Responsabilitat civil Danys causats a un tercer per culpa nostra.
Defensa jurídica i reclamació Serveis de defensa penal, reclamació de danys, elecció d'advocat, tramitació de multes.
Danys propis Danys com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània.
Pèrdua total

Destrucció o desaparació total i definitiva a causa d'un esdeveniment marítim. ​​

Pèrdua total constructiva, quan el valor de la reparació supera el 75% del valor real de l'embarcació.