ASSEGURANÇA HOTEL

Seguros empresa hoteles

La millor assegurança per a hotels

L'assegurança multirisc per a hotels d'ASSAP assegura les garanties bàsiques a les empreses que es dediquen a l'activitat hotelera (hotels, hostals, apartaments, residències...), adaptant-nos al tipus d'establiment i categoria.
Assegurança obligatòria, que compta amb amplitud de cobertures adaptades al tipus de negoci.

Incendi, explosió, fum o sutge
Danys per aigua o elèctrics
Robatori i Espoliació

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Incendi, explosió, fum o sutge
Vandalisme
Fenòmens atmosfèrics, llamp, inundació, xoc, impacte i ones sòniques
Danys per aigua
Danys elèctrics
Ruptura de llunes i vidres
Ruptura d'elements sanitaris
Robatori i Espoliació
Inhabilitat temporal, en cas de sinistre
Responsabilitat civil, finances i defensa
Ruïna total

Cobertures addicionals

Danys estètics
Reposició d'arxius
Avaria d'ordinadors
Béns refrigerats
Infidelitat dels empleats
Avaria de maquinària
Reposició de claus

Glossari

Vandalisme Intenció expressa de fer malbé per un tercer. Per exemple: En cas que algú faci malbé el teu negoci, les reparacions estarien cobertes.
Inhabilitat temporal, en cas de sinistre No poder desenvolupar la teva tasca a causa d'un sinistre. Per exemple: Si per causa d'un incendi el seu negoci ha de romandre tancat, les pèrdues econòmiques estarien cobertes.
Danys estètics Danys produïts per un contratemps que alteren l'estètica de l'habitatge.
Béns refrigerats Aliments i/o productes que s'hagin fet malbé a la nevera, per exemple per una baixada de tensió.
Infidelitat dels empleats Pèrdues derivades d'actes deshonests o fraudulents comesos pels teus empleats.
Avaria de maquinària Reparació de les màquines fetes malbé en cas de sinistre.