COMPLEMENT CASS AMPLIAT

Complemento CASS ampliado

La millor assegurança complementària

L’assegurança “Complement CASS ampliat” d’ASSAP, a més a més de cobrir el retorn del 25% del total de la despesa mèdica i farmacèutica realitzada per l’assegurat o els seus beneficiaris, (i que no queda cobert per la Caixa Andorra de la Seguretat Social), garanteix el reemborsament de les despeses mèdiques en centres concertats d’Espanya.

25% Despeses mèdiques
100% en centres concertats a Espanya

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Despeses mèdiques dins del quadre mèdic CASS
Despeses mèdiques dins del quadre mèdic concertat a Espanya