COMPLEMENT SALARIAL

Complemento salarial

La millor assegurança de complement salarial

L'assegurança "Complement Salarial" d'ASSAP, és especialment recomanable per autònoms i assegurats a la CASS, que volen garantir el salari no cobert en cas de baixa per malaltia o accident.
Recomanable per a empleats o autònoms que cotitzen a la Seguretat Social andorrana i que volen garantir el 100% del seu salari o dels seus ingressos mensuals.

100% salari en cas de baixa

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Complement salarial a la CASS en cas de baixa per malaltia o accident