ASSEGURANÇA DE VIDA

Seguro de vida

La millor assegurança de vida

L'assegurança de vida d'ASSAP assegura el benestar de la teva família en garantir la seva protecció econòmica en cas de decés o incapacitat temporal o absoluta de l'assegurat.
L'assegurança de vida, garanteix la protecció econòmica de les persones que el beneficiari té a càrrec seu. No sols en cas de defunció, sinó també davant d'alguna incapacitat permanent o absoluta que impedeixi treballar.
Recomanada per a persones que vulguin garantir l'economia o el patrimoni a la seva família en cas de defunció / invalidesa.

Protecció econòmica
Mort / Invalidesa

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Mort - Mort per accident
Invalidesa permament i absoluta
Enfermetat greu per avançament de capital
Gestió final de la vida digital

Glossari

Mort  Mort per accident Indemnització en cas de mort.
Invalidesa permanent i absoluta Indemnització en cas d'invalidesa.
Malaltia greu per avançament de capital  Posa a la teva disposició, un avançament del capital assegurat en el cas de patir alguna malaltia greu.
Gestió final de la vida digital Es donaran de baixa, tots els comptes virtuals (perfils xarxes socials, e-mails, blogs...) del difunt amb ajuda d'experts.