ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

Seguro accidentes

La millor assegurança d’accidents

L’assegurança d’accidents d’ASSAP garanteix una indemnització per als beneficiaris en cas d’accident de l’assegurat que en provoqui el decés o la invalidesa parcial / absoluta.
Recomanada per a persones que treballen en una professió de risc. 

Mort
Invalidesa
Invalidesa parcial

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Mort per accident
Invalidesa parcial
Invalidesa permament i absoluta

Glossari

Mort  Mort per accident Indemnització en cas de mort.
Invalidesa permanent i absoluta Indemnització en cas d'invalidesa.
Malaltia greu per avançament de capital  Posa a la teva disposició, un avançament del capital assegurat en el cas de patir alguna malaltia greu.
Gestió final de la vida digital Es donaran de baixa, tots els comptes virtuals (perfils xarxes socials, e-mails, blogs...) del difunt amb ajuda d'experts.