COMPLEMENT CASS BÀSIC

Seguros salud empresa

Complement del 25% de la CASS pels teus empleats

L'assegurança d'assistència sanitària bàsica per a col·lectius d'ASSAP garanteix el reemborsament del 25% del total de la despesa mèdica i farmacèutica realitzada per l'assegurat o els seus beneficiaris (la part complementària no abonada per la CASS).

Recomanable per a empreses que volen oferir un benefici social als seus empleats, complementant-los la part de despeses mèdiques no cobertes.

25% de la despesa mèdica i farmacèutica

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Despeses mèdiques dins del quadre mèdic CASS