COMPLEMENT CASS AMPLIAT

Seguros empresa salud

Complement del 25% de la CASS + centres concertats

Garanteix el reemborsament de la part complementària que no ens abona la CASS (25% de la despesa mèdica i farmacèutica de l'assegurat i els seus beneficiaris), i del 100% de les despeses mèdiques en els centres concertats d'Espanya.
Recomanable per a empreses que volen oferir un benefici social als seus empleats complementant la part de despeses mèdiques no cobertes i addicionalment oferint la possibilitat de visitar centres mèdics concertats a Espanya.

25% de la despesa mèdica i farmacèutica
100% en centres concertats a Espanya

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Despeses mèdiques dins del quadre mèdic CASS
Despeses mèdiques dins del quadre mèdic concertat a Espanya