ASSEGURANÇA AUTOCARAVANA / REMOLC

Seguro autocaravana / remolque

La millor assegurança per a Autocaravanes i remolcs

L'assegurança d'autocaravanes i remolcs d'ASSAP et permetrà anar de vacances sobre rodes amb tota tranquil·litat. Per a les autocaravanes, t'oferim cobertures a tercers, a tercers amb garanties complementàries o bé a tot risc. En el cas dels remolcs, disposem d'una assegurança exclusiva que cobrirà qualsevol incident que puguis provocar mentre estiguis circulant.

Responsabilitat civil
Assistència en viatge
Vidres
Accidents del conductor

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Assegurança mínima obligatoria (*)

Responsabilitat civil (*)
Assistència en viatge
Vidres
Animals cinegètics
Lliure elecció del taller
Accidents del conductor
Defensa jurídica i reclamació
Assegurança ocupants (*)

Cobertures addicionals

Robatori
Incendi
Pèrdua total
Danys propis
Vehicle de substitució

Glossari

Responsabilitat civil  Danys causats a un tercer per culpa nostra.
Animals cinegètics Danys propis derivats d'una col·lisió per atropellament d'animals de caça o domèstics.
Accidents del conductor Danys causats al conductor, com la mort, invalidesa i assistència medico-farmacèutica.
Defensa jurídica i reclamació Serveis de defensa penal, reclamació de danys, elecció d'advocat, tramitació de multes.
Assegurança ocupants Els ocupants del vehicle, estaran coberts en cas de mort, invalidesa i despeses mèdiques.
Danys propis Danys com a conseqüència d'un accident produït per una causa exterior, violenta i instantània.
Pèrdua total Valorem el teu cotxe com si fos nou en cas de sinistre total sense cap tercer implicat.
Espoliació Sostracció o apoderament il·legítim contra la teva voluntat, dels bens que cobreix la pòlissa.
Caiguda de llamp Descàrrega elèctrica produïda per una pertorbació en el camp elèctric de l'atmosfera.