ASSEGURANÇA LLAR

Seguro hogar

La millor assegurança per a casa teva

L'assegurança de la llar d'ASSAP et dóna cobertura en cas d'imprevistos com ara incendis, robatoris, fuites d'aigua, trencament de vidres, inundacions... així com dels desperfectes que aquests imprevistos puguin causar a un tercer (un veí o la comunitat de propietaris). A part de les cobertures mínimes, t'oferim un ventall de cobertures opcionals per adaptar-nos a les teves necessitats.

És l'assegurança que et salvaguarda la teva llar i els teus béns, així com la responsabilitat civil en cas de produir danys als teus veïns.

Danys estètics, aigua i elèctrics
Fenòmens atmosfèrics
Reposició de claus
Danys a tercers

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Incendi, explosió, fum o sutge
Vandalisme
Fenòmens atmosfèrics, llamp, inundació, xoc, impacte i ones sòniques
Danys per aigua (localització i reparació de fuites d'aigua)
Danys elèctrics
Ruptura de llunes i vidres
Ruptura d'elements sanitaris
Robatori i espoliació
Inhabilitabilitat temporal
Responsabilitat civil, fiances i defensa
Ruina total

Cobertures addicionals

Robatori de diners en caixa forta
Robatori de béns en traster
Robatori d'arbres i plantes de jardí
Ordinadors personals d'ús particular
Ruptura de tablets i móvils
Assistència informàtica
Despeses de primeria assitència en cas de robatori amb violència
Servei manetes
Joies a l'habitatge
Robatori de diners en l'habitatge
Objectes de valor especial i col.leccions
Objectes en caixa de seguretat
Atracament fora de la llar
Ús fraudulent de targetes

Glossari

Béns de tercers Els béns de persones diferents del Prenedor de l'assegurança o de l'Assegurat, que no convisquin habitualment amb ell.
Danys estètics La pèrdua de continuïtat i coherència estètica d'una estança després d'una reparació i que no es pugui efectuar sense modificar l'estètica inicial en el terra, parets i sostres.
Inhabitabilitat temporal Pèrdua de la capacitat per habitar en un lloc per un temps determinat.
Defensa jurídica  Assistència jurídica. Aquesta cobertura et permet cobrir les despeses del procés i del teu advocat en cas de judici.
Ruïna total Els danys materials produïts com a conseqüència d'obres realitzades i que comprometin la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. L'autoritat competent ha de declarar oficialment la ruïna total de l'immoble i el seu desallotjament.
Servei manetes Servei de manteniment i reparacions a la llar, que realitzarà un professional en dos serveis anuals de 3 hores cadascun.