ASSEGURANÇA CARAVANA

Seguro caravana

La millor assegurança per a caravanes

L'assegurança per a caravanes d'ASSAP et dóna cobertura per a la teva caravana com si es tractés d'una llar convencional. Estaràs totalment cobert en cas d'imprevistos com ara incendis, explosions, caiguda de llamp, robatori o espoliació, etc.
Permet assegurar els teus béns davant qualsevol contratemps com si es tracés d'una assegurança de llar.

Cobertura de mobiliari i estris
Responsabilitat civil
Actes vandàlics
Robatori

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Contingut (mobiliari i enseres)
Incendi
Explosió
Caiguda de llamp
Robatori
Expoliació
Responsabilitat civil
Actes vandalics
Defensa i Reclamació de danys

Glossari

Defensa jurídica  Assistència jurídica. Aquesta cobertura et permet cobrir les despeses del procés i del teu advocat en cas de judici.