ASSISTÈNCIA EN VIATGE ANUAL

Seguro asistencia en viajes anual

La millor assegurança per viatgers freqüents

L'assistència en viatge anual d'ASSAP posa a l'abast dels viatgers més assidus unes àmplies cobertures mèdiques, dret a hospitalització per malaltia o accident, prolongació de l'estada per causes mèdiques, pèrdua d'equipatge, etc.
Permet cobrir els imprevistos mèdics, sanitaris i personals que puguin sorgir en el transcurs de viatges freqüents amb una durada màxima de 90 dies consecutius durant un any.
Recomanable per a viatgers freqüents.

Tornada anticipada
Despeses mèdiques
Pèrdua o robatori passaport

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Mort i invalidessa per accident
Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i hospitalitzacó enfermetat o accident
Despeses odontològiques d'emergencia
Repatriació o transport sanitari per enfermetat o accident
Transport de las restas mortals
Desplaçament i estada d'un familiar per hospitalització
Prolongació d'estada en hotel per prescripció médica
Tornada anticipada
Transmissió de missatges urgents
Pèrdua o danys d'equipatge i efectes personals
Retard en la entrega d'equipatge d'anada
Pèrdua o robatori pasaport
Responsabilitat civil
Despeses d'asistencia jurídica a l'estranger

Glossari

Mort i invalidesa per accident  Indemnització en cas de mort i/o invalidesa.
Responsabilitat civil Danys causats a un tercer per culpa nostra.
Despeses d'assistència jurídica a l'estranger  Cobertura de les despeses de defensa penal en un país estranger.