Coneix-nosPROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Textos legals versió 1 02-2020

2.0 - Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Responsable del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

ASSAP ASSEGURANCES, S.A.     
Av. d'Enclar, 26 - AD500 SANTA COLOMA (Principat d’Andorra)
A701485T       
(+376) 729 200

Contacte del DPD  
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament de l’ empresa i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
Moviments internacionals de dades Si es produeixen. 
Transferència internacional Si es produeixen. 
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’encarregat de tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets té? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a info@assap.ad.
Haurà d'especificar quin d'aquests drets demana sigui satisfet, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de fotocòpia del DNI o documents identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també uns documents identificant d'aquest. 
Si vol disposar d'un model, per això podrà:
Utilitzar un model oficial de l'APDA: https://www.apda.ad
Possibilitat de reclamar davant de l'APDA Així mateix l'informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l'APDA: https://www.apda.ad Tel: (+376) 808 115 - Edifici del Consell General, C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta -5) - AD500 Andorra la Vella.

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.