COMPLEMENT CASS BÀSIC

Complemento CASS básico

L’assegurança complementària a la CASS

L'assegurança "Complement CASS bàsic" d'ASSAP cobreix el retorn del 25% del total de la despesa mèdica i farmacèutica realitzada per l'assegurat o els seus beneficiaris, i que no queda coberta per la Caixa Andorra de la Seguretat Social.
Garanteix el reemborsament de la part complementària que no ens abona la CASS (25% en el cas general).
Recomanable per a persones que cotitzen a la Seguretat Social andorrana.

25% Despeses mèdiques

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Despeses mèdiques dins del quadre mèdic CASS