Dubtes? Preguntes?Preguntes Freqüents

Les residències passives són totes aquelles persones que viuen al país, però no treballen al principat. Una de les diferències entre la residència passiva i la de les persones que tenen la residència perquè si treballen al país, és que aquestes últimes si tenen dret a la seguretat social andorrana.

Per tant un dels requisits de la residència passiva és el de disposar d'assegurança mèdica, incapacitat i vellesa que tingui cobertura a Andorra:

 

 • Assegurança mèdica:  Reemborsament de totes les despeses mèdiques al país (tarifa CASS) + a tots els centres concertats a Espanya per la companyia.
 • Assegurança incapacitat i vellesa: Cobertura en cas d'invalidesa total i pòlissa d'estalvi rescatable a 5 anys. *Els menors d'edat i els majors de 60 anys, únicament necessitaran l'assegurança mèdica.

Per tal de poder sol·licitar la residència passiva, d'acord amb la legislació vigent, s'han d'executar els següents requisits:

 • Inversió mínima de 400.000€ al país.
 • Viure al país un mínim de 90 dies a l'any.
 • Fiança a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) per un import de 50.000 euros. A més, la persona titular també ha de dipositar l'import de 10.000 euros per cadascuna de les persones que tingui a càrrec seu (parella, fills...)
 • Certificat d'antecedents penals i que evidentment estigui net.
 • Certificat assegurant que té un habitatge a Andorra (compra o lloguer)
 • Certificat d'assegurança mèdica i incapacitat i vellesa.
 • Realitzar-se una revisió mèdica.
 • Demostrar que els seus ingressos són superiors al 300% del salari mínim d'Andorra i 100% per cadascuna de les persones que tingui a càrrec seu (parella, fills...)

Primer de tot deixar clar que  l’assegurança de llar és obligatòria. Tant si ets  inquilí  en un pis de  lloguer  o ets un  propietari   d’un  apartament, xalet, pis, casa,...etc, és imperatiu que la tinguis contractada. 

 

Tipus d’assegurances de llar:

 • Assegurança per l’inquilí: Haurem de contractar una  assegurança de llar   que cobreixi  bàsicament la Responsabilitat Civil i  molt recomanable afegir cobertura pel  contingut, així doncs, si disposem de  mobles o electrodomèstics d’alta gama i/o alguna col·lecció de rellotges o fins i tot alguna joia de valor, estaran cobertes. En el cas que el pis ja tingui el  mobiliari i/o electrodomèstic  és igualment recomanable, ja que estaran també  coberts  i no haurem de fer-nos càrrec en cas de sinistre. Pel que fa al  continent, també és súper recomanable  assegurar un mínim de capital   i així per exemple, en cas d’un  sinistre  per  danys per aigua,  si el propietari et fa una reclamació tindràs una garantia de cobertura.  Igualment el propietari està obligat a tenir-ne una,  assegurant el continent i la Responsabilitat Civil del pis.  Per últim, assegurat que el propietari disposa de la seva part. 

 

 • Assegurança per propietaris: A banda de tenir la pòlissa amb la  comunitat de veïns, és igualment obligatori contractar una segona  pòlissa  que inclogui el contingut i el continent (suplementari), ja que la pòlissa amb la comunitat no inclou els sinistres particulars de l’habitatge.Per tant hauràs d’assegurar  continent, contingut i Responsabilitat Civil.  També és molt important assegurar les  obres de reforma en l’habitatge. Per últim, assegurat que l’inquilí disposa de la seva part. 

 

Per tant, per quedar-nos  tranquils  que tenim  el pis ben assegurat, resumim què has de tenir en compte,  per tal que no ens quedem penjats en el moment de la veritat:

Valorar  el més ajustat possible a la realitat tant el contingut com el continent. Les asseguradores no són taxadores.

Indicar en la pòlissa tot el contingut que volem estigui cobert i assegurat. Tot el que no s’inclogui, no estarà assegurat.

Descriure perfectament les característiques de la teva llar.

No vulguis fer-ho ràpid o pensar únicament en el  preu més econòmic. L’estalvi ha de tenir sentit i estar tranquil requereix una mica de dedicació.

Encara que la  segona residència  sol estar molt temps buida, això no significa que els propietaris deixin passar la  protecció  d'aquesta llar. Creiem que tot el contrari, ja que en estar deshabitada molts mesos a l'any, és més probable que es pugui produir un  robatori  o alguna  avaria  tal com, (fallades elèctriques, fugues d'aigua, finestres trencades pel temporal i un gran, etc. Per això és important comptar amb una assegurança de la llar que pugui cobrir aquests tipus de sinistres.

 

Consells per assegurar el teu segon habitatge:

 • Analitza bé la teva propietat

No és el mateix una  casa amb piscina, que un pis en una urbanització. Has de tenir en compte la zona a on està ubicada, com ara si està en una urbanització o apartada enfront del mar. Si està apartada de les zones més centrals de la població, hauries de mirar una  assegurança  que cobreixi el  robatori, també és rellevant  calcular tant el continent com el contingut.

Creiem que no pot faltar en cap assegurança de la llar els danys per aigua, incendi, explosió, fum o sutge, fenòmens atmosfèrics i sobre tot robatori i espoliació.

Però hi ha  cobertures  en les quals no pensem i són importants considerar de pujar els  límits de la garantia. Aquestes serien algunes, robatori de diners en caixa forta, joies a l'habitatge, o reconstrucció de jardí en el cas d'un xalet. De totes maneres, creiem que és important que a l'hora d'escollir una  assegurança  hem de tenir en compte que és el que volem assegurar.

El  continent  és el  valor de la construcció de la casa/llar/immoble buit, és a dir, el que costaria tornar a posar les parets al seu lloc, teulades, terra o totes les instal·lacions després del sinistre greu.

Una forma molt senzilla de poder entendre que és el continent, és visualitzar el  pis/casa a la nostra mà i posar-ho cap per vall. El continent seria tot el que no cauria, el que no es pot separar de la superfície, és a dir, les parets, sostres, sòls, portes, finestres, anques, murs, closes, reixes i fins i tot garatge i/o traster.

En el cas d' habitatge unifamiliar (xalet) per fer aquest càlcul haurem de multiplicar els metres quadrats pel cost de la construcció.

Si es tracta d'un pis, en el qual hi ha la comunitat de l'edifici, el que hem de fer és esbrinar el  % de coeficient  que tindríem assegurat mitjançant la pòlissa que té la comunitat, i a partir d'aquí fer una regla de tres.

El  contingut  és el  valor de tot allò que hi ha a l'interior de la casa,  mobles, roba, electrodomèstics, ordinadors...

Igual que la fórmula anterior però al contrari, seria tot el que cauria en el cas de posar el pis/casa boca avall. És a dir, el mobiliari, electrodomèstics, joies, objectes de decoració, etc. Et recomanem ho facis per parts i així evitaràs deixar-te qualsevol element que en cas de sinistre estigui cobert. Per exemple s’han de tenir en compte els objectes de jardí / terrassa (tendals, sofàs, cadires, taules, escultures, piscina,...etc) quasi sempre són els grans oblidats i també s’haurien de fer constar en pòlissa. I també s'han de tenir en compte aquells objectes d’alt valor com les joies, rellotges, quadres, escultures...etc. 

Per fer el càlcul del contingut, haurem de fer la suma dels mobles, electrodomèstics, etc. que tinguem a l'habitatge, el càlcul no serà el mateix per algú que té el mínim en mobles i electrodomèstics, que algú que els té de disseny o alta gamma.

Sinistre pòlissa vehicle / moto

En el cas d'un  sinistre de  cotxe  o sinistre de  moto, caldrà que en el mateix lloc i moment de l'accident saber  com omplir la declaració amistosa d'accident   (conegut com  parte amistoso) i cerciorar-nos de què el contrari  estigui assegura't.

En el cas que no estigui assegurat:

1. Truques a la teva companyia asseguradora i informes d'aquesta situació, ells ja ho tramitaran tot a través de la policia i/o batllia.
2. Igualment omples la DAA i la signeu tots dos implicats.

En el cas que no compti amb els papers: (la manera de procedir, és la mateixa que en el cas anterior)

1. Truques a la teva companyia asseguradora i informes d'aquesta situació, ells ja ho tramitaran tot a través de la policia i/o batllia.
2. Igualment omples la DAA i la signeu tots dos implicats.

Que és la declaració amistosa d'accident (DAA)?

És un document que té com a objectiu fonamental agilitzar les tramitacions dels danys materials originats per l'ús de vehicles de motor.

Generalment quan contractem l'assegurança d'un cotxe i/o moto, ja ens donen una còpia de DAA, juntament amb la pòlissa i el condicionat del producte contractat.
 

Et recomanem seguir les següents indicacions:

Escriu amb claredat: omple les dades amb lletres majúscules i evita confondre les dades del vehicle A (columna de fons blau) amb els del B (columna de fons groc).

Omplir el màxim de dades possible.

 • Fixa't bé en la columna central, que és la que determina les circumstàncies del sinistre.
 • Si hi ha testimonis de l'accident, anota el seu telèfon i adreça.
 • Si hi ha lesionats o més vehicles implicats, omple l'apartat corresponent.
 • Dibuixa un croquis de l'escenari de l'accident, el més ajustat a la realitat possible.
 • Firma el document, comprova que l'altre conductor també ho fa i que es quedi amb la còpia d'aquest, i l'original serà el que hauràs de portar a la teva companyia asseguradora.

   

Un cop tinguem la declaració, anirem a la nostra companyia d'assegurances i allà ens informaran de tot el protocol.
 

Sinistre pòlissa llar / comerç / empresa

En el cas d'un sinistre al nostre habitatge, empresa i/o comerç també caldrà posar-nos en contacte amb la nostra companyia, ho hauríem de fer el més ràpid possible perquè l'equip de sinistres puguin determinar si cal que enviï un pèrit o reparador i a partir d'aquí ja us orientaran sobre els passos a seguir.
Important també, en aquests casos, si es poden aportar fotos del sinistre.

 1. En el cas, per exemple, que  el sinistre  sigui per  danys per aigua, que solen ser els més freqüents, recomanem  trucar a la companyia asseguradora  perquè puguin  valorar ràpidament  quin pas s'ha de donar, com per exemple  reparar de seguida  i no esperar  un peritatge. Evidentment si el  sinistre és greu, si heu de  trucar abans a un reparador o al servei d'assistència 24 h, que solen estar  indicats en la pòlissa  i després si  informar a la companyia.
 2. La  companyia asseguradora  sempre demanarà  factures  en el cas que el client hagi reparat abans que sorgeixin "danys col·lateralsa un tercer. Per exemple: Si l'assegurat ha tingut una  fuita d'aigua al WC, i ja l'ha  reparat  però després al  veí de sota  li surten  taques d'aigua posteriors, l'asseguradora reclamarà la  factura de la reparació del WC.

 

Sinistre pòlissa  + salut /subsidi / complement cass+

En el cas de patir un  sinistre  en el qual hàgim de  declarar un accident laboral  en el qual tinguem un  part d'accident de lesions corporals i/o un justificant de baixa laboral, cal aportar els  documents originals per tramitar el sinistre, independentment de les  cobertures de la pòlissa contractada, i s'han de portar les  factures de les despeses mèdiques.

 

Complement cass: A través de  l'autorització de dades, document que se signa en contractar  la pòlissa, la  Cass  transfereix automàticament a la companyia tots els  informes mèdics i despeses sanitàries  per a procedir al seu  abonament.  És a dir,  l'assegurat no cal que aporti cap document a l'asseguradora, a excepció que aquesta requereixi alguna en concret.

Subsidi: Sempre cal aportar els  originals  ( baixa i/o prolongacions) expedits per a l' empleat.

Sobretot, aprofitem per a recomanar que quan es contracti aquest tipus de  pòlisses  es tingui molt en compte saber quines  cobertures  estem contractant, per tal que en el moment de percebre la  indemnització econòmica  aquesta sigui acord amb  les nostres expectatives o necessitats. Tingues present que en temes de  salut, el millor és triar un  producte amb una molt bona cobertura  o que ens encaixi amb les nostres necessitats, no només ens hem de quedar amb la  part econòmica, ja que no sempre donen un bon resultat les  assegurances més econòmiques. Frases com  “lo carato sale caro”, “lo importante es saber lo que es importante”, “pan para hoy hambre para mañana”, quan les associem a una  assegurança de vidasalut o decés, prenen tot el sentit en el moment de la veritat.

 

En qualsevol dels casos anteriorment mencionats,  tota informació serà de gran ajuda, com per exemple, les bàsiques:

Dades de la persona assegurada

Dades de la pòlissa contractada

Descripció (aportant fotografies, si s'escau)  del sinistre, com la data, lloc.. Etc.

I en el cas d'haver un contrari,  dades de la tercera persona i companyia asseguradora.

Com tots els sectors, les assegurances també incrementen les primes anualment. Normalment els factors que fan que això succeeixi són la pujada per l’IPC o la sinistralitat.

Abans de la data de renovació, és recomanable contactar amb la teva companyia d’assegurances i demanar la prima de renovació.

Evitaràs sorpreses i tindràs un marge de temps per poder sol·licitar una revisió.

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.