REEMBORSAMENT DESPESES

Reembolso gastos médicos

L’assegurança de salut més completa

L’assegurança “Reemborsament Despeses” d’ASSAP, és una pòlissa d’assistència mèdica privada, recomanada per a persones que no estan afiliades a la Caixa Andorra de la Seguretat Social. Ofereix cobertura al 100% en centres mèdics d’Andorra i concertats d’Espanya, i la possibilitat d’anar a centres no concertats d’Espanya i de la resta del món (amb cobertures del 80% i del 90% respectivament).
Recomanable per a persones que no cotitzen a la Seguretat Social andorrana.

Per a no afiliats a la CASS
100% a Andorra i en centres concertats a Espanya

Detalls de l'assegurança

Cobertures

Despeses mèdiques dins del quadre mèdic a Andorra
Despeses mèdiques dins del quadre mèdic concertat a Espanya