Hotel, has de renovar la teva assegurança? ASSAP t´ofereix les millors cobertures.

La viabilitat d’un negoci hoteler està supeditat a molts factors. Òbviament, l’arribada de visitants al país i que aquests s’allotgin en les dependències que ofereix l’hotel és la més important, ara bé, no podem deixar de banda la seguretat que cal oferir

Tens o obres un negoci hoteler? A ASSAP tenim les pòlisses que et garantiran la tranquil·litat per a tu i el teu negoci.

La viabilitat d’un negoci hoteler està supeditat a molts factors. Òbviament, l’arribada de visitants al país i que aquests  s’allotgin en les dependències que ofereix l’hotel és la més important, ara bé, no podem deixar de banda la seguretat que cal oferir i disposar de les garanties necessàries per fer front a qualsevol contratemps que pugui afectar el desenvolupament de l’activitat econòmica i el futur de l’establiment.

És per això que a ASSAP oferim l’assegurança que contempla el cobriment de tot allò que et preocupa i que preveu la millor solució a les potencials problemàtiques.

 

assegurança hotel

Busques una assegurança per al teu hotel? ASSAP la té!

Oferim l’Assegurança Multirisc per a Hotels, que ofereix les garanties bàsiques per a aquelles empreses que destinen la seva activitat econòmica al sector hoteler, ja siguin hotels, hostals, apartaments turístics, residències, pensions, etc. Cada una de les propostes s’adapta a la seva categoria i funció.

Cal recordar que aquest tipus d’assegurança és obligatòria per llei i cal tenir-la vigent en tot moment. A ASSAP som coneixedors de les preocupacions que inquieten al sector i, és per això que, oferim un ampli ventall de cobertures que minimitzen dites preocupacions.


Quins riscos cobreix l’Assegurança Multirisc per a Hotels?

L’Assegurança Multirisc per a Hotels, més enllà de les bàsiques obligatòries, disposa de cobertures, amb franquícia i sense, que et garanteixen la seguretat que busques per fer front a accidents o situacions mai desitjades.

De què parlem? D’allò que es pot ocasionar per accident o d’allò que es pot ocasionar per negligència. Perquè un incendi, un sinistre, una ruptura de mobiliari o una catàstrofe natural, podríem dir que és factible que succeeixi, i cal tenir aquestes possibles incidències ben cobertes.

cobertura assegurança multirisc hotels

Ara bé, aspectes que no podem oblidar i que també passen (o poden passar) són intangibles com una aturada del servei, una pèrdua d’arxius, el greuge per infidelitat d’empleats, vandalisme o la pèrdua de béns refrigerats. La llista d’imprevistos que poden afectar el funcionament del negoci, malauradament és llarga, i cal estar ben assegurat per mantenir l’operativitat de l’establiment, perquè el futur és llarg i la inversió inclou diners i il·lusions.

 

Necessites més informació o assessorament personalitzat sobre els nostres serveis d’assegurances per a un hotel? Demana un pressupost sense compromís a la nostra web.

Contacta’ns

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.