T´expliquem tot el que necessites saber per treballar per compte propi a Andorra

Com sabem que el procés per donar-se d'alta com autònom genera dubtes i pot arribar a ser força feixuc, avui, al nostre blog, t'expliquem tot el que necessites saber per treballar per compte propi a Andorra.

L'any 2020 Andorra comptava amb més de 7.300 treballadors per compte propi. Una dada que, sense dubte, evidencia la importància del col·lectiu dels autònoms o freelance dins del panorama laboral andorrà. Com és evident, per treballar per compte propi a Andorra s'han de complir amb una sèrie de requisits i realitzar diferents tràmits per tal de completar l’afiliació i alta a la CASS. Quin tipus de treballador es pot acollir? Quina és la base de cotització? De quines formes es pot obtenir la condició d'autònom a Andorra...?

Com sabem que el procés per donar-se d'alta com autònom genera dubtes i pot arribar a ser força feixuc, avui, al nostre blog, t'expliquem tot el que necessites saber per treballar per compte propi a Andorra.

 

Treballadors per compte propi i professionals liberals, similars però no iguals

Si s'analitzen les diferents formes que existeixen actualment a Andorra per obtenir la condició de treballador per compte propi, podem identificar dues vies, les quals són similars però no iguals.

  • Treballador per compte propi: mitjançant la creació d'una Societat amb activitat comercial, sent l'autònom societari per exercir com l'administrador de la Societat, formar part del consell d'administració o desenvolupar un càrrec directiu dins de la societat.
  • Professional liberal amb Professió Titulada: aquesta opció es reserva únicament a professions concretes que estan degudament acreditades.
  • Persona física que desenvolupa la seva activitat sense constituir una empresa (SL, SA, SLU...): en aquests casos, el treballador per compte propi haurà de fer una reserva de nom comercial, obrir un comerç amb el nom comercial (prèviament validat) i finalment afiliar-se i donar-se d’alta com a treballador per compte propi a la CASS.

 

Quina és la principal diferencia entre un treballador per compte propi i un professional liberal?

professional liberal andorra


A tall d'exemple, algunes professions que es podrien acollir dins la categoria de professionals liberals serien els advocats, arquitectes, metges, tècnics i, en general, persones que treballen de forma independent com a consultors i que fonamenten el desenvolupament de la seva activitat en l’intel·lecte.

Per contra, totes aquelles professions que necessiten fer un us essencial d'una o varies habilitats manuals, com pot ser un empleat de la construcció o un ramader, no podran ser considerats professionals liberals.

 

Quins són els requisits per sol·licitar el permís de treball per compte propi?

Residir permanentment a Andorra un mínim de 183 dies l'any. ?

Cotitzar a la CASS dins del col·lectiu d'autònoms acollint-se en un dels vuit trams diferents de cotització segons les xifres de negoci i de renda neta. ?

Crear una empresa o tenir participacions superiors al 20% d’una societat andorrana i addicionalment ostentar un càrrec al Consell d’administració de la mateixa. ?

Ser un professional liberal. ?

 

treballar per compte propi a Andorra

Quin és el procediment per afiliar-se i donar-se d'alta com a treballador per compte propi?

Tal com es detalla a la pàgina web de la CASS, totes les persones que volen iniciar una activitat per compte propi i no es troben ja afiliades en el col·lectiu d'autònoms, estan obligades a sol·licitar la seva afiliació.

Han d’afiliar-se dins dels 3 primers dies de l’inici de l’activitat, excepte en el cas de constitució de noves societats en què l'obligació de cotització de l'administrador, s'inicia transcorreguts 30 dies naturals des de la inscripció en el Registre de societats. Paral·lelament s'ha de lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

requisits treballar compte propi Andorra

Formulari CASS-0055

Número de Registre Tributari (NRT)

Registre de Comerç i Indústria

Registre de Professionals Liberals

Registre d'Explotacions Agràries

Registre de Societats Mercantils

Estatuts (si escau)

 

Quines són les bases de cotització dels treballadors per compte propi?

La quota mensual d’afiliació dels treballadors per compte propi es calcula en funció de les xifres econòmiques del seu negoci i amb les noves bases de cotització previstes per la Llei 9/2019 de la CASS, del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% del salari global mensual mitjà de l'any anterior (2.158, 40 euros/mensuals). També es tenen en compte els següents criteris:

  • La renda neta que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional.
  • La xifra de negocis vinculada a l'activitat econòmica relacionada amb serveis professionals i empresarials o activitats comercials.

Les dades de l’any 2020 reflectien que un 65% dels treballadors per compte propi mantenien la quota base, la qual enguany se situa en els 474,85€, sumant els 215,84€ corresponents del 10% de la branca general i els 259,01 corresponents al 12% de la branca de jubilació. En qualsevol cas, el sistema de treballadors per compte propi compta amb vuit trams diferents de cotització segons les xifres de negoci i de renda neta de cada treballador per compte propi (veure taula adjunta).

 

% de la base de cotització Base de cotització global Quota
25% 539,6 € 118,71€
50% 1079,2 € 254,73 €
62,5% 1349 € 296,78€
75% 1.618,8 € 356,14€
100 % 2.158,40 € 474,85€
125% 2.698 € 593,56€
137% 2.957 € 652,92€

 

Necessites més informació o assessorament personalitzat sobre els nostres serveis d’assegurances per a empreses? Demana un pressupost sense compromís a la nostra web.

 

CONTACTA'NS

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.