ConócenosBases del Sorteig ASSAP Fira d’Andorra 2022

CLÀUSULA 1. EMPRESA ORGANITZADORA.

ASSAP ASSEGURANÇES S.A, - ASSAP amb domicili social a Av. D’Enclar 26, AD500 Santa Coloma, Andorra i amb NRT A-701485-T, organitza en les dates indicades a continuació el concurs gratuït sense obligació de compra anomenat (Sorteig Fira d’Andorra 2022) d'acord amb les modalitats que es descriuen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El termini per a participar és des del dia 21 d’octubre al 23 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

La forma de participar és la següent:

  • Inscriure’t a la newsletter de la nostra web www.assap.ad
  • Seguir els comptes de Facebook i Instagram d’Assap Assegurances

Només s'admetrà una participació per persona.

El concurs es dirigeix, exclusivament, a persones majors de 25 anys.

CLÀUSULA 3. PREMI

Es sortejarà 1 premi, que consistirà en dos bitllets d’avió a una capital Europea

El premi serà intransferible i no es podrà bescanviar per diners.

CLÀUSULA 4. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

La resolució del Concurs es realitzarà el dia 24 d’octubre de 2022 a les 16hrs a Andorra, a l’oficina d’ASSAP S.A a Av. D’Enclar 26, AD500 Santa Coloma, d’Andorra la Vella, mitjançant l'extracció de 1 guanyador. L’equip de Màrqueting d’ ASSAP utilitzarà una app (app-sorteos.com) en la que a traves de la base de dades de la newsletter seleccionarà el guanyador/ra.

CLÀUSULA 5.COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR/RA

El guanyador serà informat a través dels comptes de Facebook i de Instagram d’Assap Assegurances.  

En el cas que no fos possible localitzar al guanyador en un termini de 24 hores, o bé el premi fos expressament rebutjat per qualsevol causa, ASSAP S.A tornara a utilitzar l’app de sortejos per a seleccionar un altre participant.

Una vegada acceptat el premi, el guanyador rebrà un e-mail explicatiu amb les instruccions per a gaudir del premi, havent de comunicar el seu nom i cognoms i número de passaport.

El guanyador autoritza al fet que el seu nom i cognoms, siguin publicats a qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca i en les xarxes socials en les quals tingui presència, sense que això generi dret a favor del mateix a rebre cap contraprestació.

CLÀUSULA 6.LLIURAMENT DELS VOLS

Els vols seran d’anada i tornada per a dues persones, a una capital Europea contractat a traves de la agencia Viatges Emocions i subjecte la destinació i dates de viatge per Assap Assegurances en el moment de la sol·licitud. Vàlid fins el 31 de desembre del 2022.

En el cas de que la destinació i/o dates proposades per Assap Assegurances no s’ajustin a la disponibilitat del client, es podrà coordinar lliurement amb l’agencia Viatges Emocions altres dates, destí i/o afegir extres com equipatges addicionals, seients, etc, i en el cas de que aquesta modificació superi el valor pactat d’Assap Assegurances amb Viatges Emocions, la diferencia serà a càrrec exclusivament pel client i abonada directament a l’agencia de viatges.  

CLÀUSULA 7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades pels participants durant la inscripció i desenvolupament del concurs seran tractats per ASSAP S.A amb la finalitat de: I) Gestionar la participació en el sorteig; II) Procedir al lliurament del premi i a la publicació de les dades del guanyador del concurs recollit en la clàusula 5, la qual cosa pot implicar una Transferència Internacional de Dades amb destinació als països des del que operin les diferents plataformes web i Xarxes Socials. III) Procedir a utilitzar les seves dades per poder enviar informació per mitjans electrònics.

La legitimació per al tractament d'aquestes dades es basa en el consentiment dels participants, expressat i manifestat a través de la seva sol·licitud d'inscripció, i seran conservats fins a la finalització del sorteig i, si escau, el lliurament del premi i la publicació dels guanyadors. Transcorregut aquest termini seran bloquejats i eliminats una vegada finalitzat el termini de prescripció de les accions.

Els participants garanteixen ser majors de 25 anys i que les dades facilitades són certes, exactes, completes i es troben actualitzades. Així mateix, poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat dirigint-

se a ASSAP S.A amb domicili social a Av. D’Enclar 26, AD500 Santa Coloma, Andorra, o a l'email info@assap.ad.

CLÀUSULA 8. ACEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

  1. 1. El mer fet de participar al concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases.
  2. 2. ASSAP S.A es reserva el dret de modificar les Bases del concurs, parcial o totalment en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d'anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants a les xarxes socials.
  3. 3. ASSAP S.A es reserva el dret d'excloure de la participació en el concurs a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
  4. 4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el concurs. A títol enunciatiu, però no limitatiu, s'entendrà que es produeix abús o frau, quan un participant es registri al concurs utilitzant una identitat falsa o identitats de tercers sense el seu consentiment, o intenti registrar-se al concurs en repetides ocasions.
  5. 5. ASSAP S.A queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels propis participants, que impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 9. LLEI APLICABLE. CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació Andorrana. Qualsevol reclamació relacionada amb el concurs ha d'enviar-se per escrit a ASSAP S.A a Av. D’Enclar 26, AD500 Santa Coloma, d’Andorra la Vella, abans dels trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació del concurs, com s'indica en aquestes Bases. En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un acord amistós, tot litigi estarà sotmès als tribunals d’Andorra.

Newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter para informarte de todas las novedades.