Com preparar-se per unes pràctiques formatives: requisits indispensables

Durant els estudis, les pràctiques formatives són un període essencial en el desenvolupament tant personal com professional. Les estades formatives en una empresa són una oportunitat única per aprofundir els coneixements però també per posar en pràctica tot el que hem pogut aprendre i que ens prepara per a una propera incorporació en el món laboral.
És molt habitual que, en el pla formatiu d'un centre de formació inclou una part de formació presencial i s'enviï l’alumne a realitzar pràctiques formatives en una empresa.
Però quins són els requisits indispensables per a poder cursar unes pràctiques formatives a Andorra ? Ens hem de subscriure a una assegurança específica per poder-les realitzar?
 

Estades formatives a Andorra


Tant els estudiants Andorrans com els estrangers legalment residents i matriculats en centres d’ensenyament nacional o estrangers convencionats fora del Principat d’Andorra poden dur a terme l’estada formativa en una empresa o entitat pública andorrana per complir els objectius de l’estada de formació mitjançant la formalització del contracte en practiques formatives.
 

Requisits per a l’autorització del Conveni de practiques formatives


Per a poder cursar unes pràctiques formatives, l’estudiant necessita fer-ne la formalització d’un Conveni de pràctiques formatives per acreditar que es desenvolupen respectant les condicions següents:
 
  • El contracte en pràctiques formatives tindrà de ser formalitzat entre el centre d’ensenyament, l’empresa i el mateix estudiant si és major d’edat o està emancipat i, en el cas de ser menor d’edat, per el seu representant legal i sota la supervisió d’un tutor de l’empresa que ha de planificar i dur a terme la seva acció formativa en coordinació amb el professor tutor que designa el centre.
  • Un plà d’estudi on s’establiran els objectius a acomplir així com els llocs de l’organització on es desenvoluparan les activitats de l’estada de formació a l’empresa.
  • L’estudiant ha d’acreditar que disposa de la cobertura sanitària de la Caixa Andorrana de Seguretat Social o d’una assegurança privada que garanteixi una cobertura equivalent.
  • Una assegurança de responsabilitat civil que abasteixi tot el període de les practiques formatives.
  • Per a pràctiques internacionals els alumnes han de subscriure una assegurança amb responsabilitat civil, d’accidents amb clàusula de repatriació i depenent de la tipologia de l’estada formativa, una assegurança penal.

Algunes empreses fins i tot requereixen un certificat de responsabilitat civil abans de signar un acord de pràctiques.

Tipus de pòlisses per a alumnes en pràctiques:


Existeixen diferents tipus de pòlisses recomanades i sovint obligatòries per als alumnes en pràctiques com:

En què es diferencien les pòlisses de Responsabilitat Civil i Penal de les Assegurances d'Accidents?
La Responsabilitat Civil cobreix els danys a tercers que pugui causar l’alumne, mentres que l’Assegurança d'Accidents cobreix els danys que pugui patir el mateix alumne.

Les Assegurances de Responsabilitat Civil y Penal per a pràctiques en empresa.

Dins de l'àmbit de la Responsabilitat Civil, s'utilitza un tipus de pòlissa d'assegurança concreta per cobrir els danys que un alumne pugui provocar en el desenvolupament de les seves pràctiques en empresa. Aquest tipus d'assegurança es contracta de forma individual, i a l'igual que d’altres assegurances de Responsabilitat Civil, les de pràctiques en empresa tenen una suma assegurada per a la cobertura de Responsabilitat Civil d'Explotació. Aquestes generalment inclouen una clàusula de cobertura de defensa civil i penal.
Al ser una assegurança de Responsabilitat Civil, els danys que es cobriran seran els provocats a tercers tant físics com materials, però no els que pugui patir el mateix alumne, que aniria per un altre tipus de pòlissa : l’Assegurança d'Accidents per a pràctiques en empresa.

L’Assegurança d'Accidents per a pràctiques en empresa.

Hi ha una modalitat específica d'Assegurances d'Accidents, que s'utilitza per cobrir els possibles danys que pugui patir un alumne durant el desenvolupament de les pràctiques en empresa.
Aquest tipus d'assegurança es contracta de forma individual, i a l'igual que es fa en la resta de pòlisses d'accidents, s'inclou una cobertura d’invalidesa i després s'afegeixen opcionalment capitals per a altres cobertures de defunció.


L’Assegurança d'Assistència Sanitària.

En el supòsit que no es disposi de cobertura sanitària, i donat l’obligatorietat d’aquesta per a poder realitzar pràctiques formatives a Andorra, cal disposar d’una assegurança privada que garanteix una cobertura equivalent a la que ofereix la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Per aquesta raó generalment a més de l’Assegurança de Responsabilitat Civil és comuna la contractació d’una assegurança d’Assistència Sanitària amb clàusula de repatriació.
Però molt sovint els imprevistos més corrents sorgeixen i per això no hem d’oblidar la seguretat, principalment a la feina. Tant per a un professional com per a un estatge sentirse segur en el seu dia a dia és primordial per a poder-se desenvolupar satisfactòriament

A ASSAP Assegurances t’aconsellem la nostra Assegurança de Protecció Civil o l’Assegurança de Reemborsament Despeses o si finalment la teva estada formativa es cursarà fora d’Andorra sempre pots consultar la nostra Assegurança d’Assistència de Viatges per a una cobertura extra.

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.