L´Assegurança de responsabilitat civil, qui i per què l´ha de contractar?

A ASSAP disposem de l'assegurança de responsabilitat civil adaptada a les teves necessitats perquè gaudeixis de la tranquil·litat

Contractar una assegurança de responsabilitat civil a ASSAP és sinònim de tranquil·litat

En qualsevol sector, sigui professional, lúdic, esportiu, de caràcter general i fins i tot, particular o de la llar, la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil és una garantia de tranquil·litat. La contractació d'una assegurança de responsabilitat civil fa front a qualsevol conseqüència produïda per una acció que hagis comès, com a particular, directiu, empresa o autònom, i afecti a terceres persones o entitats de qualsevol naturalesa. És un recurs clau per tenir tot sota control, amb la protecció que vols en tot moment i amb el suport integral i efectiu de la teva companyia asseguradora.

L'assegurança de responsabilitat civil és l'encarregada de cobrir els danys que la part assegurada causi a terceres persones o entitats. Un exemple habitual seria un incident en una instal·lació de la llar, com una canonada d'aigua avariada que perjudica el veí de sota. En aquest cas, l'assegurança de responsabilitat civil es faria càrrec del problema de manera íntegra, pagant les factures de reparació i evitant-te les gestions per resoldre el conflicte.
Però hi ha diferents pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil respecte al tipus d'assegurat. Te n'expliquem les més comunes.

 

responsabilitat civil per a la llar

Assegurança de responsabilitat civil per a la llar

És la millor resposta per a qualsevol eventualitat que es doni en l'àmbit domèstic i el dany causat afecti altres persones o habitatges. L'asseguradora es farà càrrec de restaurar o arreglar els desperfectes per tal que la part afectada quedi en el mateix estat anterior a l'incident. En cas que el dany afecti persones, l'assegurança de responsabilitat civil, com a norma general, cobreix les accions que puguin provocar danys per altres membres de la família o convivents de la llar. En aquesta pòlissa que inclou l'assegurança de responsabilitat civil, es poden incloure diverses cobertures habituals en una llar com els danys causats per un edifici, per unes obres, per fuites d'aigua..., i si abasta la responsabilitat civil familiar, podem trobar cobertures sobre l'activitat personal, danys ocasionats per les mascotes o el personal domèstic, incendi o explosió, etc.

Assegurança de responsabilitat civil per a autònoms

Si hi ha un factor que tenen molt en compte els treballadors per compte propi, és la seguretat personal i de l'activitat econòmica. Engegar un negoci comporta invertir moltes il·lusions, feina i diners que val més tenir ben assegurat. Així,

  • per aquells treballadors sota la modalitat d'autònoms: cal tenir en compte aspectes com la responsabilitat civil d'explotació, que cobreix les reclamacions de tercers per la teva feina professional a l'hora d'executar la teva activitat.
  • En el cas que disposis de treballadors: l'autònom ha de tenir en compte, entre d'altres, la cobertura de responsabilitat civil subsidiària, la qual es fa càrrec dels accidents que es puguin ocasionar per l'acció d'algun treballador que hagis contractat per complir amb l'objectiu de la teva activitat.
Assegurança de responsabilitat civil per a autònoms
Assegurança de responsabilitat civil per a empreses

Assegurança de responsabilitat civil per a empreses

Sigui petita, mitjana o gran, tota empresa ha de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil. Igual que en el cas dels treballadors autònoms, les activitats que desenvolupa una empresa comporta certs riscos que no sempre es poden controlar al 100%. Sent així, cal tenir coberts aspectes que es poden succeir de manera involuntària com una inundació, un incendi, accidents d'empleats o una la mala senyalització d'un esglaó... sí, també. Sense oblidar la cobertura per paralització del negoci, un fet que pot comportar un desenllaç fatal per a la viabilitat del negoci si no es té una pòlissa adequada.

Així, resulta imprescindible disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per quedar exempts de les càrregues econòmiques que pugui ocasionar qualsevol dany involuntari comès en un entorn laboral a un tercer.
En aquest apartat, trobem pòlisses que contemplen especificitats segons el dany ocorregut.

  • RC Patronal, cobreix les reclamacions de danys personals d'empleats en un accident laboral.
  • L'RC d'explotació, la seva cobertura inclou aspectes com danys a tercers durant l'exercici de les tasques de l'empresa.
  • L'RC Locativa, inclou aquells contratemps que esdevinguin dins del local on es desenvolupa el negoci o d'un propietari mentre té llogat el seu local.
  • RC de Producte o post-feina, el qual fa front a les reclamacions pels danys causats pel producte entregat o el servei fet un cop la feina està enllestida.

Com veiem, existeixen diferents modalitats d'assegurança de responsabilitat civil per a multitud de situacions i adaptades a les necessitats de cada client o negoci. Una assegurança de responsabilitat civil engloba un ventall infinit de possibilitats i cal contemplar la possibilitat de qualsevol fatalitat que es pugui ocasionar. El perill està present en tots els àmbits: personal, professional i empresarial. És el format d'assegurança més contractat tenint en compte la seva funció social, ja que pot incloure o estar destinat a assegurar des d'un treballador a un alt càrrec executiu, els danys ocasionats per un membre menor d'edat de la família o una mascota.

Parla amb nosaltres, t'assessorarem de totes les possibilitats i les millors condicions adaptades a les teves necessitats. L'objectiu?, que assoleixis la tranquil·litat que estàs buscant en tots els entorns de la teva vida.
 

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.