Què és el continent i el contingut en una assegurança de la llar?

Dubtes com la diferència entre el continent i el contingut en una assegurança de la llar i com es calcula són habituals a l'hora de contractar una pòlissa.

És habitual que a l’hora de contractar una assegurança de llar  apareguin dubtes al voltant de certs conceptes tècnics. El cas que ens ocupa en aquest post és sobre les diferències entre el continent i el contingut en un immoble i com calcular el seu valor a l’hora de contractar una assegurança per a la llar. 
En primer lloc, cal tenir clara la diferència entre el continent i el contingut:

  • El continent: Un símil molt clarificador i molt recurrent per definir-ho és, si donéssim la volta a la casa, tot el que seguiria en el seu lloc. Això seria el continent. És a dir, tots aquells components que constitueixen la construcció de la casa com fonaments, murs, parets, sostres, finestres, instal·lació d'aigua i electricitat, etc.
  • El contingut: Seria tot el que cauria si donéssim la volta a la casa. Tot el que el propietari o inquilí hagi afegit a l'interior de l'immoble. En aquest apartat inclouríem els electrodomèstics, els mobles, objectes personals, la roba, etc.

 

calcul cost assegurança

Com calcular el continent i el contingut a l’hora de contractar una assegurança?

És important, abans de contractar la pòlissa, fer una bona valoració del continent i del contingut de la llar, ja que, en cas de no ser acurats, es podria traduir en acabar pagant de més o, al contrari, pagar de menys i que la pòlissa no contempli tots els aspectes necessaris. En aquest punt, recordem que els propietaris hauran d'assegurar tant el continent com el contingut; en cas de ser inquilí, només hauran d'assegurar el contingut.


valor continent propietat

Per calcular el valor del CONTINENT d’una propietat:

El valor del continent es calcula a partir del valor de construcció de l'habitatge, és a dir, què costaria reconstruir una paret, un sostre o alguna instal·lació en cas que l'habitatge sofrís algun sinistre greu. 
Per fer el càlcul, s'ha de multiplicar els metres quadrats de l'immoble pel cost de construcció. En aquest punt, volem incidir en dos aclariments importants: el valor del continent no és el mateix que el valor de compra ni el mateix que el valor de venda. El valor es calcula a partir del cost de la reparació en cas de sinistre. I, per altra banda, el valor del continent no inclou el preu del sòl.


calcul continut propietat per assegurar

Per calcular el valor del CONTINGUT d’una propietat:

Tenint en compte que en el contingut es poden encabir infinitat de coses, recomanem recórrer les estances de l'habitatge i realitzar un inventari de què contenen amb tot allò que pot ser susceptible de ser afectat en cas de robatori o sinistre. Si disposes d'objectes amb un valor especial, recomanem que ho notifiquis a la companyia i tractar la qüestió específicament. Pel que fa a la resta del que es considera contingut, el seu valor s'acostuma a calcular a partir del seu valor de compra. En general, el valor total calculat, acostuma a situar-se al voltant d'un 30% del valor del continent.

Finalment, en el cas del càlcul del contingut a l'hora de contractar una assegurança de la llar, cal tenir en compte que amb el pas dels anys, residint en un mateix domicili, el volum del contingut pot variar, per tant, caldrà actualitzar-lo periòdicament.
Amb tot això, s'entén que depenent de la valoració que en fem del contingut, el preu de la prima anirà en funció del contingut que hi incloguem en la nostra valoració, és per això que es recomana ser el més acurat possible, per no pagar de més i per no deixar fora de la llista res que ens interessi que estigui inclòs en la cobertura de la pòlissa.
 

 

Necessites assessorament amb la gestió de la teva assegurança de la llar? Demana un pressupost sense compromís a la nostra web.

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.