Assegurança de salut obligatòria per a residents passius

L'últim any a Andorra, s'ha notat un augment de residències passives. Moltes persones de diferents nacionalitats trien el Principat per a fer del país la seva residència habitual.

Les residències passives són totes aquelles persones que viuen al país, però no treballen al principat. Una de les diferències entre la residència passiva i la de les persones que tenen la residència perquè si treballen al país, és que aquestes últimes si tenen dret a la seguretat social andorrana.

Per tant un dels requisits de la residència passiva és el de disposar d'assegurança mèdica, incapacitat i vellesa que tingui cobertura a Andorra:

Reemborsament de totes les despeses mèdiques al país (tarifa CASS) + a tots els centres concertats a Espanya per la companyia.

Cobertura en cas d'invalidesa total i pòlissa d'estalvi rescatable a 5 anys.

*Els menors d'edat i els majors de 60 anys, únicament necessitaran l'assegurança mèdica.

 

A banda de l'assistència sanitària pels residents passius, comptem amb un ventall de més de 50 productes asseguradors, tant en l'àmbit personal com d'empresa, que poden complementar les necessitats de tots els residents passius, més enllà de complir amb els requisits legals que exigeix el permís de residència passiva (auto, llar, inversió, empresa, etc...)

Per tal de poder sol·licitar la residència passiva, d'acord amb la legislació vigent, s'han d'executar els següents requisits:

  • Inversió de mínima de 400.000€ al país.
  • Viure al país un mínim de 90 dies a l'any.
  • Fiança a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) per un import de 50.000 euros. A més, la persona titular també ha de dipositar l'import de 10.000 euros per cadascuna de les persones que tingui a càrrec seu (parella, fills...)
  • Certificat d'antecedents penals i que evidentment estigui net.
  • Certificat assegurant que té un habitatge a Andorra (compra o lloguer)
  • Certificat d'assegurança mèdica i incapacitat i vellesa.
  • Realitzar-se una revisió mèdica.
  • Demostrar que els seus ingressos són superiors al 300% del salari mínim d'Andorra i 100% per cadascuna de les persones que tingui a càrrec seu (parella, fills...)


Finalment, un cop hem aprovat tot el procés i ens han validat la residència, aquesta s'atorga per un període de dos anys, després es renova per a dos anys més, la següent renovació per a tres anys, i les successives per un període de deu anys.

 

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.