Complement Cass Ampliat, per que és interessant?

A Andorra la seguretat social cobreix un 75% de les despeses mèdiques. Per a tenir accés a la remuneració, s'ha de tenir nacionalitat andorrana o l'autorització d'immigració que ens permeti treballar al país.

El sistema andorrà de seguretat social es divideix en dos models de prestacions:

  • La general: Cobreix les prestacions de maternitat/paternitat, risc embaràs, invalidesa, incapacitat temporal, defunció i orfandat.
  • Jubilació: Cobreix la pèrdua d’ingressos econòmica per jubilació i viduïtat.
     

Així que quasi gairebé tots els que cotitzem a la Seguretat Social andorrana, disposem d'una assegurança com a complement de la Cass, per a tenir cobert el 25 % del total de la despesa mèdica i farmacèutica que no queda coberta per la Caixa Andorra de la Seguretat Social.

Aquest primer complement seria el bàsic, però existeix un altre que és l'ampliat.

L'assegurança "Complement CASS ampliat" d'ASSAP, a més a més de cobrir el retorn del 25% del total de la despesa mèdica i farmacèutica que no queda cobert per la Caixa Andorra de la Seguretat Social, garanteix el reemborsament de les despeses mèdiques en centres concertats d'Espanya. És a dir, qualsevol consulta, prova o intervenció en qualsevol centre concertat per la companyia també està cobert.

És un producte molt interessant, sobretot per l'usuari que estima fer-se controls, proves i buscar una segona opinió fora d'Andorra.

L'avantatge que té és que no cal prepagament, ja que amb la targeta d'abonament es fa directament entre la companyia i el centre concertat, A més no hi ha copagament. I una de les coses que més agraden a l'usuari és que no hi ha llistes d'espera.

Com a consell a l'hora de contractar-lo, sempre s'ha d'omplir l'autorització de dades per la cass que ofereix la companyia. Aquest document és la informació que rep la cass per part de la companyia segons aquesta persona ha contractat un Complement Cass ampliat i així s'eviten, a l'hora de procedir als abonaments, qualsevol demora i/o problema.
 

Per qué, Saps què està cobert al 100% per la CASS i què no?

Només s’abonen el 100% a totes les despeses que derivin a conseqüència d’un accident laboral o d’una malaltia professional. A excepte de les persones amb discapacitat, amb insuficiència de recursos econòmics, els orfes menors de 18 anys i totes les persones tutelades per Govern d’Andorra.

 

Pàgines destí :

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.