Què cal preguntar-se per escollir una assegurança?

Primer de tot, sent tots coneixedors que el món de les assegurances pot ser, de vegades, difícil d'entendre, intentarem resoldre els dubtes majoritaris que se solen tenir en el moment de contractar una assegurança, sigui quin sigui el producte des d'un vehicle a una vida o fins i tot una empresa

S'han de tenir clars els tres conceptes següents: Prenedor, assegurat i beneficiari.

  • El prenedor: És la persona que assumeix el pagament de la pòlissa, el que la signa.
  • L'assegurat: És la persona que es beneficia de la protecció de la pòlissa, per exemple en cas d'accident de cotxe les cobertures s'activaran per aquesta persona.
  • El beneficiari: és la persona que rep els avantatges de l'assegurança, per exemple en una assegurança de vida és la persona que rebria l’ indemnització pactada.

     

Per exemple un assegurat pot no ser el prenedor, però un prenedor pot ser també l'assegurat. Amb això que volem dir, doncs que hi han moltes maneres d’assegurar alguna cosa i s’ha de tenir clar, com, quan i amb qui.
Un cop clars aquests conceptes, el pas següent serà tenir clar quines assegurances són obligatòries i quines no ho són. No necessitaran les mateixes assegurances i/o cobertures per exemple un autònom que un assalariat, que un cap de família que un single.

Les assegurances obligatòries a Andorra són: assegurança de cotxe i assegurança de llar.
Després s'hauran de tenir en compte les nostres necessitats i pertinences. Per algú que normalment caça necessitarà obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil de caça, però pot escollir si assegurar les armes o els gossos. Un autònom si té una pime o un comerç necessitarà obligatòriament una assegurança de comerç o pime, però podrà escollir si assegurar el seu salari amb una assegurança de subsidi o Ciberatacs.

Una altra cosa a decidir és la companyia asseguradora amb que volem contractar les assegurances; En certs productes, sempre busquem i comparem per aconseguir el preu més baix, pràctica molt comuna quan parlem d'assegurances; La gent sovint és guia únicament pel preu, en la prioritat de buscar només preus competitius no es fixen en triar l'assegurança més adient, no es pregunten el perquè dels preus tan baixos? Que deixen d'incloure per oferir un preu tan baix ? Quina és la millor assegurança? 

Hauríem de preguntar-nos, que inclou l'assegurança? Què estem assegurant? La resposta serà la manera de poder conèixer les garanties i franquícies  i així poder obtenir la millor assegurança del mercat, o la millor assegurança de moto o la millor assegurança de cotxe, i la que millor s'adapti a les nostres necessitats. Saber quines limitacions tenen i ser coneixedors de les  exclusions, ja que normalment quan veiem un preu molt baix solen tractar-se  entre altres factors, assegurances amb moltes exclusions, per exemple en el cas d’un auto, limitació de taller, no inclusió de les llunes....etc.

Una altra cosa a tenir present, és informar-nos de les ofertes o promocions de les asseguradores, pot ser que entre dues asseguradores no hi hagi diferencia entre cobertures però si en la prima final. (cost de l’assegurança)
Sabem que les assegurances a Andorra ja tenen un referent però no tot, com dèiem, és el preu final.

Nosaltres com a asseguradora sabem que no disposem de productes econòmics, precisament perquè una assegurança econòmica implica un risc elevat i va en contra dels principis d'una assegurança . Disposem d'un equip de gent amb una gran experiència, que la seva prioritat és oferir un excel·lent assessorament al client. Sabem que oferir un bon assessorament abans, durant i després és vital perquè els nostres clients puguin trobar el seu producte ideal.
A més a més, som delegats de Fiatc Andorra i Zurich Andorra, dos grans del món assegurador. Tots aquests factors ens donen un gran ampli ventall de productes.

Per exemple quan un client sabem que és un viatger freqüent, l'assessorem sobre una assegurança de viatge. Per a molta gent és una gran desconeguda i et pot "salvar" de molts moments desagradables quan estàs fora de casa. Com per exemple estar cobert en despeses mèdiques en l'estranger, que sabem les despeses són molt elevades!

Si estàs pensant a comprar un cotxe nou o una moto nova, aprofita a visitar la Fira d’Andorra la vella 2019, hi haurà també asseguradores, com nosaltres, i podràs trobar assessorament en tots els dubtes que et puguin sorgir. 

Newsletter

Subscriu-te a la nostra newsletter per informar-te de totes les novetats.